Groenbemesters (mengsels)

We werken aan een optimale inpassing van groenbemesters in een robuuste aaltjesbeheersingsstrategie.

Het gebruik van groenbemesters in teeltsystemen draagt bij aan een verhoogde diversiteit en aan het verbeteren (of behouden) van de bodemkwaliteit. Groenbemesters hebben effect op belangrijke bodemeigenschappen als structuur, organisch stof gehalte, bodemleven en (na)levering van nutriƫnten. Sommige groenbemesters bestrijden plant parasitaire aaltjes. Naast deze positieve effecten hebben groenbemester (soms) ook minder gunstige eigenschappen. Zo kunnen groenbemesters schadelijke bodemorganismen als plantparasitaire aaltjes ook vermeerderen.

In de akkerbouw- en vollegrondsgroententeelten is de beheersing van nematoden een knelpunt door een zeer beperkt middelen en maatregelen pakket. Een duurzame inzet van groenbemesters in deze teeltsystemen vraagt een goede kennisbasis ten aanzien van waardplantstatus en impact van groenbemesters op nematoden.

In dit werkpakket onderzoeken we de effecten van verschillende groenbemesters en mengsels van groenbemesters op de  populatieontwikkeling van de plant parasitaire aaltjes Heterodera schachtii en Trichodorus similis en de opbrengst van suikerbiet. In de kas wordt onderzocht wat de effecten zijn van  mengsels van groenbemesters, op een besmetting van het wortellesieaaltje  Pratylenchus penetrans.

29 augustus 2018 hielden verschillende onderzoekers presentaties over verschillende aspecten van groenbemesters, zie onderstaande filmpjes.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan