Nieuws

Sporulatie waarnemingen

Gepubliceerd op
1 juni 2018

Gewassen worden belaagd door allerlei ziekten en plagen. Telers verweren zich daar vaak tegen door gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Binnen de PPS Groen streven we er naar het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te beperken en groene middelen (bio-rationals) te gebruiken.

We doen dit samen met onze partners Agovision, Certis, Nufarm en Oro Agri. Eén van de dingen die we willen weten is of de ziektedruk op een bepaald moment hoog is of juist laag. Deels kan je dat zien aan de weersomstandigheden; we beoordelen of het kritiek weer is voor de ziekte.

Het weer geeft geen informatie over de ziektebronnen die aanwezig zijn. Om daar naar te kijken zetten we sporenvangers in het veld. De sporen worden ingevangen op plakkerige strips. In theorie kun je de sporen dan onder een microscoop tellen. Dat is heel nauwkeurig werk en bovendien kan je bijvoorbeeld de verschillende Botrytis-soorten op het oog niet of nauwelijks uit elkaar houden.

Daarom maken we gebruik van moleculaire technieken. Met een qPCR kunnen we heel specifiek van een bepaalde Botrytis-soort zeggen of deze op een bepaald moment aanwezig was. Sterker nog, we weten ook hoeveel sporen er in de lucht waren op dat moment.

Dit helpt ons om de waarschuwingssystemen te valideren en geeft informatie over de toepassingsmogelijkheden van bio-rationals. Een nadeel is wel dat de informatie achteraf beschikbaar komt en (nog) niet op het moment zelf.