Nieuws

‘Beginnen bij wat het perceel nodig heeft’ - Belangrijke rol van groenbemesters voor de bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
7 augustus 2019

Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem. In het nieuwe handboek groenbemesters zijn de belangrijkste feiten verzameld; soortkeuze, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en de regelgeving worden besproken.

Op 28 augustus as. wordt dit handboek aan de praktijk gepresenteerd (www.groenbemesterdag.nl). Het handboek is nu al te vinden op www.handboekgroenbemesters.nl. Voor het onderwijs is het handboek incl. lesmateriaal beschikbaar via www.groenkennisnet.nl.