Nieuws

Tweede editie van de Groenbemesterdag

Gepubliceerd op
6 maart 2019

Onder zomerse omstandigheden bezochten 180 geïnteresseerde akkerbouwers, veehouders en vollegrondsgroentetelers op 27 februari de tweede editie van De Groenbemesterdag op WUR | Open Teelten locatie Vredepeel. WUR | Open Teelten organiseert De Groenbemesterdagen samen met Agrio. Het thema was: "zand erover".

Het ging deze keer vooral om de consequenties van de keuzes van verwerken en inwerken van de groenbemester voor de start van het nieuwe groeiseizoen. Naast items als het effect van tijdstip en wijze van inwerken op bodemgezondheid – aaltjessituatie en de bijdrage aan effectieve organische stof en mineralenmanagement werd ook het verwerken en onderwerken van groenbemesters gedemonstreerd. Diverse strategieën waren enkele dagen van te voren aangelegd en werden toegelicht door WUR | Open Teelten en door het POP project Koolstof Kringlopen, die voor deze editie waren aangehaakt. Een tiental dealers en leveranciers van machines showden hierbij de prestaties van hun paradepaardjes.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Vanuit de PPS-en Beter Bodembeheer en GROEN werden de inhoudelijke bijdragen geleverd. Bij aanvang van de dag werd in een lezing voor het gehele publiek de kaders van De Groenbemesterdag geschetst. Bij de keuze van de groenbemester moeten vele afwegingen gemaakt worden, die ook z’n weerslag hebben in de wijze van en moment van inwerken. Ook de teelt en beheer van de groenbemesters is een complex verhaal. Voor het inwerken van het vanggewas na mais en het verwerken van een langjarige graszode werd vanuit het POP project Grondig Boeren met Mais een inhoudelijke bijdrage geleverd. In totaal waren 6 onderwerpen in het veld te bezichtigen. Via een geleide rondgang werden de onderwerpen groepsgewijs onder de aandacht gebracht.