Lopende projecten

Afgeronde projecten

In het programma Groene Veredeling dragen Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en Rijksuniversiteit Groningen bij aan de ontwikkeling van nieuwe rassen die toekunnen met minder voedingsstoffen en die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden in Nederland. De rassen moeten bijdragen aan een verdere verduurzaming van zowel de gangbare als de biologische teelt.