Nieuws

Meer samenwerking door innovatieagenda

Gepubliceerd op
11 juni 2018

Telers en ketenpartners hebben samen de knelpunten aangewezen met betrekkng tot het verminderen van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen.

In 2017 zijn er diverse ontwerpworkshops rond de gewasketens van Veldleeuwerik en TOG gehouden. Tijdens deze workshops hebben telers gezamenlijk met hun ketenpartners knelpunten geprioriteerd om tot vermindering van afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te komen: afhankelijkheid van glyfosaat en herbiciden in het algemeen, resistentie ontwikkeling in P. infestans en plagen in de industriegroenten (kool). Vervolgens is er een inventarisatie geweest van bestaande kennis en benoemen van witte vlekken voor deze knelpunten: welke oplossingen zijn beschikbaar, waar zijn nieuwe oplossingen nodig?

Op basis hiervan wordt in 2018 gewerkt aan de verminderde afhankelijkheid van herbiciden door de ontwikkeling van IWM (geïntegreerde onkruidbeheersing) door het combineren van cultuurmaatregelen met innovatieve apparatuur.

Een goede IWM strategie bevat:

  1. Divers bouwplan voor opbrengsten vergelijkbaar met of hoger dan in conventionele bouwplannen
  2. Raskeuze: selecteren van onkruidonderdrukkende en -tolerante gewassen
  3. Goed bodembeheer
  4. Gerichte bestrijding om de levenscyclus van de onkruiden te doorbreken, met de effici├źntste technieken
  5. Monitoring en evaluatie

Dit voorjaar van 2018 zijn we naar aanleiding van de met de telers opgestelde innovatie agenda een samenwerking aangegaan met het bedrijf Ecorobotix. Ze ontwikkelen de komende jaren samen met onderzoekers van WR algoritmen voor hun Ecorobot om aardappelopslag en onkruiden onder Nederlandse omstandigheden plaatsspecifiek te bestrijden.

De ecorobot is een zelfrijdende robot op zonne-energie, waarmee het mogelijk is om individuele planten te bestrijden in plaats van volvelds of band spuiten. In de toekomst kan het apparaat uitgerust worden met alternatieve actuatoren.